Beleidsplan

 

Doelstellingen 2013-2018

 a) repertoire en omvang. Het HanzeOrkest wil qua ledenaantal en bezetting (blijven) groeien naar een volwaardig symfonieorkest dat met gemak het romantische repertoire op de lessenaar zet. Te denken valt aan symfonieën van Brahms, Dvorak, Tschaikovsky en misschien zelfs Mahler en Bruckner. Uitbreiding van het huidige repertoire naar de grotere bezettingen maar met zoveel mogelijk eigen leden blijft een belangrijk doel van het HanzeOrkest voor de komende jaren. Uitbreiding van het aantal vaste hoge strijkers (violen en altviolen) is daarvoor noodzakelijk.

 b) concertzalen. Uitvoeringen van zowel de beginperiode van de klassieke muziek alsmede de romantische werken met een grotere bezetting van latere tijd zijn gebaat bij een zaal met een goede akoestiek. In Zwolle is één concertzaal die geschikt is, dat is de Spiegel. Ambitie van het orkest is om vaker in de Spiegel te spelen. 

     afbeelding                

c) Het muzikale niveau bevorderen. Om het muzikale niveau te bevorderen wordt van de huidige leden verwacht dat er meer individueel geoefend wordt. Er worden vaker groepsrepetities gepland buiten de vaste woensdagavond. Aanvoerders van de strijkersgroepen krijgen ondersteuning bij hun taak. Gedacht wordt aan coaching door aanvoerders van een professioneel orkest uit het oosten des lands. Van potentieel nieuwe leden wordt uitdrukkelijker getoetst of ze het niveau van het orkest hebben.

Zo willen we uitgroeien tot het beste (amateur) symfonieorkest van Zwolle en omgeving.                    

d) Jonge talentvolle solisten.  Een belangrijk “item“ van het HanzeOrkest is jonge talentvolle aanstormende solisten de kans geven om op te treden met een symfonieorkest. De inmiddels wereldberoemde Janine Jansen is in het prille begin van haar muzikale carrière soliste geweest bij het HanzeOrkest.  

Zeer recent, in het voorjaar van 2012, heeft de jonge violiste Svenja Staats met het orkest heeft gespeeld. Zij was in 2011 één van de finalisten van het Prinses Christina Concours.

Het orkest blijft nadrukkelijk opzoek naar jonge solisten van het niveau van Jansen en Staats om met hen een samenwerking aan te gaan.

Daarnaast biedt het HO jonge musici af en toe de gelegenheid om met een echt orkest te spelen. In 2014 begeleidt het HO een studente hoorn op haar eindexamen.

Dit gebeurt buiten de reguliere concerten om.

 e) Samenwerking.

Het werken aan eigen repertoire kan goed worden afgewisseld met samenwerking met andere muziekgezelschappen, het begeleiden van  koren en theatergezelschappen. Een uitstapje naar de barok (Bachs passionen) of de operette vraagt flexibiliteit van het orkest wat de klank zeker ten goede komt.

Tijdens de laatste jaren hebben we vaker opgetreden met een aantal koren (De Koor, Theaterkoor Caecilia, De Nieuwe Ster, Immanuel). Dit willen wij zeker regelmatig blijven doen.

Het al langer bestaande plan om samen te werken met bv de Vuurvogel is onlangs ter sprake gekomen in een gesprek met de voorzitter van de Vuurvogel. De wens blijft bestaan om ooit een gezamenlijk concert te organiseren, ook in samenwerking met het Zwolsch Symfonieorkest.

 

afbeelding

f) Hanzeorkest op de kaart.  In de komende beleidsperiode is het de bedoeling de bekendheid van het HanzeOrkest in de regio, zowel bij publiek als bij koren en andere culturele gezelschappen nadrukkelijk te verbeteren. Het concert met Carel Kraayenhof in de Spiegel in mei 2013 trok veel publiek en veel aandacht van de pers.

Het is de bedoeling die trend door te zetten. Daarvoor is het belangrijk de komende jaren te werken met beroemde solisten en/of uitdagende programmering.

Door het instellen van een PR commissie wordt deze taak sinds kort intensiever uitgevoerd.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe huisstijl, herkenbare posters en flyers en een toegankelijke website die up-to-date kan worden gehouden. Ook wordt er gewerkt met moderne media, zoals facebook en twitter.